Fokusområder

Velkommen til Sørbyen Barnehage


Sørbyen barnehage er en fireavdelings barnehage med ca 60 barn. Det er to småbarnsavdelinger, med ca 10 barn med 1. og 2. åringer på hver avdeling. To storbarnavdelinger med ca 18barn med 3. til 6. åringer på hver avdeling.

Uteområdet består av hinderløype, fotballbane, husker, stor sandkasse med lekehus, en liten sandkasse, sklie og det viktigste skogen som nærmeste nabo.

Barnehagen er bygget på et plan der kjøkkenet er i midten av bygget. På kjøkkenet møtes alle barn som skal spise frokost, der serveres det havregrynsgrøt hver dag til frokost, samt varmmat to dager i uka. All varmmat lages fra bunnen, og vi serverer fersk fisk en dag i uka. Vi har en egen ansatt på kjøkkenet som lager varmmat til oss.

Våre fokusområder er:

Kristens innhold. Hver uke har vi samling med barna, utifra deres nivå, der vi har valgt ut tema fra bibelen og knytter det opp mot sosial kompetanse. Vi snakker mye om det å ta vare på hverandre, verne om naturen, verden, hjelpe de som ikke har det like bra som oss og om ulike følelser. Vær mot andre slik du ønsker at andre skal være mot deg. Vi ønsker at barna skal bli kjent med de sentrale fortellingene om Jesus og Gud.

Livsmestring og Helse. Vi er mye ute i barnehagen og på tur i skogen

Den beste garantien for at barn er fysisk aktive, er at de er ute. Ute kan barna bevege seg fritt, det blir mindre konflikter når de leker, og leken blir mer kreativ, samtidig som motorikken utvikles gjennom lek i natur og ulendt terreng. Så hver uke, sommer som vinter, har vi turdag.

Hvis du spør noen med hvilken del av kroppen man lærer, vil de fleste svare hjernen. Og selvfølgelig er det riktig, men så enkelt er det ikke. Hjernen er, hvor fantastisk den enn er, avhengig av resten av kroppen. Den kan ikke lære noe uten informasjonen den får fra resten av kroppen (Hannaford, 1997). Det betyr at fysisk aktivitet er en meget viktig faktor blant annet når barn skal lære.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Musikk. I Rammeplan for barnehagen er musikk en del av et emne man kaller kunst, kultur og kreativitet. Fagområdet favner om det å få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Barnehagen kan formidle ulike sjangre og kulturer innenfor faget musikk. Det å gi barn kjennskap til jazz, klassisk, pop, rock og folkemusikk er en del av kulturarven vår.

Sang- og musikktrening betyr ikke at alle skal bli musikere. Det gir derimot en læring som fungerer optimaliserende i kombinasjon med senere kognitiv-matematisk undervisning på skolen. Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, og lærer samtidig å lytte til og respektere hverandre. Dette trener i følge ovennevnte forskning opp deler av hjernen som organiserer oppmerksomhetsferdigheter, angst og emosjonell kontroll.

Videre skal vi ta det beste fra begge barnehagene og tilføre det til Sørbyen barnehage. Viken er veldig gode på tegn til tale, dette er noe Engehaugen også har jobbet mye med de siste årene. Tegn- til- tale brukes for å tydeliggjøre talespråket for dermed å styrke samspill og språkutvikling.

Språk. Hjerneforskning viser at jo flere nettverk i barnas hjerne som stimuleres tidlig, jo lettere blir læring senere. Å utvikle et godt ordforråd, en god begrepsforståelse og språklig bevissthet er en del av de barnehageansattes arbeidsoppgaver. Gjennom Bravo-leken kan du legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen som gjør læring lettere senere. Bravo-leken fokuserer på sansestimulering, det å legge til rette for at barna skal møte ord og uttrykk gjennom alle sansene. Når barna får kjennskap til en maur gjennom alle sansene så dannes det flere nettverk i hjernen, enn hvis et barn kun lærer seg ordet maur og kanskje hvordan den ser ut. Gjennom språkleken Bravo så ønsker vi at barna skal få se ordet maur, se en maur, smake på maur tiss kanskje, se en maurtue, fargen på mauren osv. Så kan vi under oss sammen: Hva spiser mauren? Er mauren stor? Har den mange bein? Er alle i familie?

Sammen skal vi danne grunnlaget for en god fremtid.

Våre verdier:

  • Selvfølelse; gi barna grunnlag for å utvikle en god selvfølelse
  • Empati; gi barna grunnlag for å utvikle empati
  • Trygghet; skape trygghet
  • Tid; tid til hvert barn og tid for barna å leke og utvikle seg positivt
Sørbyen Barnehage, Gjennomfaret 4, 2818 Gjøvik, (+47) 910 06 160
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!